Bilforsikringen dækker både ansvar og kasko. Stenslag, som kan repareres på bilens forrude, er dækket uden selvrisiko. Kontakt Gjensidige på tlf. 20 33 44 33 for tilbud på ansvarsforsikring alene.
Selvrisikoen ved en skade er: 18 – 24 år: kr. 7.500 25+ år: kr. 5.000 Såfremt køretøjet bliver beskadiget ved udlån til anden fører end indregistreret forsikringstager/bruger, og denne er under 25 år, er der dobbelt selvrisiko.
Nej, alle forsikringer kan betales månedligt. Hvis man ønsker månedlig betaling, skal man oplyse sine kontooplysninger når bilforsikringen indgås. Betalingsservice gebyret på 7 kr. pr. mdr. er medregnet i de priser der fremgår.
Ja, ekstraudstyr er medforsikret op til 30.000 kr. Er der ekstraudstyr udover det, skal værdien af dette angives under ekstraudstyr og tælles derefter med i bilens totale værdi. Ekstraudstyr kan medforsikres op til 30% af bilens nyværdi.
Alle priser er inkl. alle afgifter og gebyrer herunder oprettelsesgebyr på 985 kr. samt policegebyr på 40 kr., som du kun betaler på første regning.
Din præmie reguleres automatisk til hovedforfald efter du er fyldt 21, 25 eller 30 år. Hvis din fødselsdag er i juni måned, men din aftale er indgået i januar måned, bliver præmien på din bilforsikring reguleret den efterfølgende januar. Dette gælder dog ikke hvis du har et superelitebilist produkt, hvor præmien ikke ændres grundet din alder.
Bilforsikringen tegnes i Gjensidige Forsikring, A. C. Meyers Vænge 9, DK-2450 København SV, CVR-nr. 33259247. Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, ORG-nr. 995568217. Bilforsikringen sælges gennem AutoBranchen Danmarks medlemmer. Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring, A. C. Meyers Vænge 9, DK-2450 København SV. Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, der har hjemland i Norge. Gjensidige Forsikring har tilsluttet sig den danske garantiordning ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber". Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt forsikringsselskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag. Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til.
Bilforsikringen tegnes for ét år ad gangen og kan opsiges af begge parter med mindst én måneds varsel.
I skadetilfælde skal man udfylde en skadesanmeldelse – klik her for online skadesanmeldelse. Skemaet kan også downloades eller kan fås hos Gjensidige på tlf. 20 33 44 33. Hvis der er tale om hærværk, tyveri eller forsøg på tyveri, skal skaden ligeledes anmeldes til politiet.
Hvis du har tegnet en forsikring, hvor vejhjælp er inkluderet eller tilkøbt vejhjælp, skal du ringe på tlf. 70 22 00 91 ved behov for vejhjælp. Vejhjælp udbydes i samarbejde med SOS Dansk Autohjælp.
Glasforsikringen dækker bilens glas, spejlglas og lygteglas. Ved udskiftning af forrude er der en selvrisiko på kr. 1.000. Soltag og panoramatag er ikke dækket af glasforsikringen, men er dækket af kaskoforsikringen mod selvrisiko.
Forsikringen dækker hvis føreren af bilen kommer til skade, og der ikke er en modpart(fx solouheld).